LOADING...

Oczekiwanie z Nadzieją – Modlitwa na Czas Adwentu

W tych wyjątkowych dniach, gdy zaczynamy adwentowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, pragniemy wyrazić naszą modlitwę i nadzieję skierowaną ku Bogu, Ojcu Niebieskiemu. Poniższa modlitwa jest wyrazem naszego pragnienia wstrzymania się i zanurzenia w głębokim kontemplacyjnym oczekiwaniu na przyjście Jezusa Chrystusa.

“Boże Ojcze, który jesteś w niebie, staję przed Tobą w oczekiwaniu na przyjście Twojego jednorodzonego Syna. Pełen nadziei poświęcam Ci nadchodzący czas adwentu. Chcę wsłuchiwać się w Twoje słowo, które przekazałeś nam przez proroków i świętych. Wierzę mocno w powtórne przyjście Twojego Syna na końcu czasów i z utęsknieniem wyczekuję chwili, gdy ujrzę pierwsze znaki nadchodzącej chwały.

Niech ten dzień nie przyjdzie na mnie jak złodziej, ale z łagodnością i mocą. Niech będzie dla mnie dniem radości i zbawienia, abym mógł ujrzeć aniołów i świętych, którzy już teraz cieszą się z przebywania z Tobą.

Maryjo, prowadź mnie ścieżkami adwentu, abym umiał przyjąć Słowo i wolę Boga w pełnej pokorze. Naucz mnie radosnego oczekiwania na objawienie się tajemnicy wcielenia. Oby ten adwent był dla mnie czasem prostowania ścieżek i przygotowania miejsca dla Tego, który ma się objawić światu.

Z wielkim pragnieniem w sercu chcę dobrze przeżyć i wejść w głębię misterium Bożego Narodzenia, aby razem z Kościołem wyśpiewać wielki hymn dziękczynienia za Wcielenie.

Święty proroku Izajaszu, módl się za nami! Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami! Maryjo Niepokalana, módl się za nami!

Maranatha! Przyjdź Panie Jezu! Amen.”

W tej modlitwie odnajdujemy siłę, by w pełni zaangażować się w adwentowe przygotowania i umocnić naszą nadzieję na przyjście Zbawiciela. Niech te chwile modlitwy prowadzą nas ku pełnemu zrozumieniu i radości tajemnicy Bożego Narodzenia.

źródło: facebook.pl

Poprzedni Post

Solidarność i Miłość Bliźniego – Charytatywny Kiermasz w Grajewie

Następny Post

Młodzi Tenisiści MOSiR Grajewo Świetnie Radzą Sobie na Wojewódzkich Turniejach

post-bars

Zostaw Komentarz