LOADING...

2023-12-19

Powiat Grajewski inwestuje w bezpieczeństwo dróg

Mimo zbliżającego się końca roku kalendarzowego i budżetowego, Powiat Grajewski kontynuuje intensywną działalność inwestycyjną, mając na celu poprawę jakości oraz bezpieczeństwa lokalnych dróg. Dnia 12 grudnia bieżącego roku podpisano kolejną umowę, dotyczącą zadania o nazwie „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry-Bukowo Duże-Wiązownica”. Inwestycja ta ma na celu ułatwienie codziennego życia mieszkańcom Gmin Wąsosz i Radziłów.

Umowa została podpisana przez Jana Juliana Połonowicza, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, reprezentującego Powiat Grajewski, oraz Marka Sobotę, Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach. W spotkaniu uczestniczyli także Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski, Tomasz Cebeliński, Wicestarosta Grajewski, oraz Małgorzata Cybula, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków. Dodatkowo, Czesław Ołdakowski, Wójt Gminy Wąsosz, i Krzysztof Milewski, Wójt Gminy Radziłów, podpisali protokoły przekazania terenu przeznaczonego pod prace budowlane.

W ramach tego ambitnego przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 6789 metrów. Przewiduje się także wykonanie poboczy, rozbudowę siedmiu skrzyżowań z drogami publicznymi, odwodnienie drogi poprzez odtworzenie i uzupełnienie rowów przydrożnych, przebudowę przepustów oraz wykonanie balustrad zabezpieczających i barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ponadto, w ramach inwestycji, planuje się przeprowadzenie kompleksowego oznakowania pionowego.

Całkowity koszt tej inwestycji oszacowano na ponad 16 740 000 złotych. Finansowanie projektu obejmie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 982 512,27 złotych, środki własne Powiatu w kwocie ponad 6 758 000 złotych, oraz środki pochodzące z budżetów Gminy Wąsosz i Gminy Radziłów.

Nowa umowa to kolejny krok w realizacji strategii powiatu, mającej na celu poprawę infrastruktury drogowej, zapewniającej mieszkańcom bezpieczne i komfortowe podróże. Inwestycje tego typu stanowią istotny wkład w rozwój lokalny oraz zwiększają atrakcyjność regionu dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

źródło: facebook.pl

 

Poprzedni Post

Bezpieczne ogrzewanie z pomocą profesjonalnych kominiarzy w Grajewie i Łomży

Następny Post

Nowe Organy Wzniosą Dźwięki W Naszej Świątyni

post-bars

Zostaw Komentarz