LOADING...

2024-01-04

Gmina Szczuczyn Otrzymuje Dotacje na “Posiłek w Szkole i w Domu”

Gmina Szczuczyn świętuje sukces po otrzymaniu znacznej dotacji w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki tej inicjatywie, Gmina zrealizowała moduł 3 wieloletniego programu na lata 2019-2023, koncentrujący się na wyposażeniu kuchni i pomieszczeń do wydawania posiłków w dwóch ważnych szkołach na terenie gminy Szczuczyn.

Inwestycje w Edukacyjne Stołówki

Głównymi beneficjentami programu są Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. Otrzymane środki finansowe zostały skierowane na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych, w tym własnych kuchni i jadalni.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego:

  • Kwota dotacji: 80 000,00 zł
  • Wkład własny Gminy: 20 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej:

  • Kwota dotacji: 25 000,00 zł
  • Wkład własny Gminy: 6 300,00 zł


Łączny Koszt i Dofinansowanie

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 131 300,00 zł.

Z tej kwoty, 105 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z programu rządowego.
Gmina wniosła własny wkład w wysokości 26 300,00 zł.


Nowy Sprzęt dla Lepszych Posiłków

Zakupiony sprzęt obejmuje m.in.: obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę, piece konwekcyjno-parowe, szafę chłodniczą, taboret elektryczny, mikser ręczny, separator obierzyn, blachy do pieczenia i smażenia, noże, szafy magazynowe, stoły przenośne itp. Inwestycje te mają na celu podniesienie jakości przygotowywanych posiłków oraz poprawę warunków pracy w kuchniach szkolnych.

Wzrost Standardu Edukacyjnego

Dofinansowanie to nie tylko umożliwia zakup niezbędnego sprzętu, ale również wpływa na zwiększenie efektywności pracy szkolnych kuchni i poprawę warunków, w jakich spożywane są posiłki. W rezultacie, zarówno uczniowie, jak i personel szkolny będą mogli korzystać z nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Podziękowania i Optymistyczne Perspektywy

Gmina Szczuczyn dziękuje Fundacji Roll-na za wsparcie w pozyskaniu dotacji oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom i instytucjom. Nowoczesne i dobrze wyposażone kuchnie szkolne stanowią kluczowy element rozwoju edukacyjnego, przyczyniając się do zdrowego stylu życia i pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Zainwestowane środki nie tylko poprawią codzienne doświadczenia uczniów, ale również wzmacniają społeczność lokalną, pokazując, że wspólna praca na rzecz edukacji przynosi realne korzyści dla wszystkich. Gmina Szczuczyn, dzięki środkom z programu “Posiłek w szkole i w domu”, kieruje się ku przyszłości z lepszymi perspektywami dla swoich mieszkańców.

źródło: um.szczuczyn.pl

Poprzedni Post

Dzieje się w Sołectwie Biebrza

Następny Post

Orszak Trzech Króli w Szczuczynie: Tradycja, Magia i Wspólne Kolędowanie

post-bars

Zostaw Komentarz