LOADING...

2024-01-04

Nowoczesny Sprzęt Ratowniczy dla OSP Wąsosz – Dofinansowanie na Zakup Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu 9 października 2023 roku, w Białymstoku, została zawarta umowa o numerze 6070/23/B-LZ/PZ-1283/DSR, która przyniosła jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Wąsosz nowoczesny środek transportu ratowniczego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, jednostka OSP Wąsosz otrzymała znaczące dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 565 000,00 zł.

Nowy Sprzęt dla Jednostki OSP Wąsosz

W ramach przyznanego wsparcia finansowego, jednostka OSP Wąsosz zdecydowała się na zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo FLD3C FL. Nowy pojazd, dostosowany do potrzeb ratowniczych, będzie kluczowym elementem w działaniach jednostki OSP, wspierając akcje gaśnicze i ratownicze na obszarze Gminy Wąsosz.

Źródła Finansowania

Zakup nowego pojazdu ratowniczego był możliwy dzięki skoordynowanemu wsparciu z różnych źródeł finansowania. Oto podział dotacji na poszczególne źródła:

  • NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku: 565 000,00 zł
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: 150 000,00 zł
  • Budżet Gminy Wąsosz: 276 397,00 zł
  • Fundusz Ubezpieczeń: 95 000,00 zł
  • Powiat Grajewski: 50 000,00 zł

Razem: 1 136 397,00 zł

Dzięki skoordynowanej współpracy i zaangażowaniu różnych instytucji oraz samorządu, udało się zebrać wystarczające środki na zakup nowoczesnego sprzętu, zwiększając tym samym efektywność działań ratowniczych na obszarze Gminy Wąsosz.

Nowe Możliwości Działania

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FLD3C FL umożliwi jednostce OSP Wąsosz szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje awaryjne. Jego nowoczesne wyposażenie pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie pożarom oraz udzielanie pomocy w przypadku różnego rodzaju wypadków i sytuacji kryzysowych.

Podziękowania i Perspektywy Rozwoju

Jednostka OSP Wąsosz składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i organom, które przyczyniły się do sfinansowania zakupu nowego środka transportu ratowniczego. Ten nowoczesny pojazd stanowi ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działań ratowniczych na obszarze Gminy Wąsosz. Dofinansowanie to nie tylko nowy samochód, ale również inwestycja w bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców oraz mienia.

źródło: gminawasosz.pl

Poprzedni Post

Zimowisko w Białym Dunajcu: Nauka Jazdy na Nartach i Zimowe Przygody z Parafią NMP w Szczuczynie

Następny Post

Muzyczne Świętowanie w GOKiS Wąsosz: Kolędowe Spotkanie z Lokalnymi Talentami

post-bars

Zostaw Komentarz