LOADING...

2024-02-06

Rozpoczęcie Inwestycji: Remont Ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie

27 października 2023 r. to dzień, który w historii miasta Grajewo zapisze się jako moment rozpoczęcia inwestycji mającej znaczący wpływ na układ komunikacyjny i estetykę dwóch ważnych arterii miejskich. Miasto Grajewo podpisało umowę z lokalnym wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie”. Realizacja tego projektu stała się możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o czym poinformowano w umowie zawartej między Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo dnia 30.11.2023 r.

Kwota dofinansowania, wynosząca 1.233.439,80 zł, stanowi kluczowy element, który umożliwia przeprowadzenie remontu o łącznej wartości 2.318.413,75 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi 2.288.911,86 zł. Całość projektu obejmuje kompleksowy zakres prac mających na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej i estetyki miasta.

Zakres robót obejmuje między innymi remont nawierzchni jezdni dwóch głównych dróg gminnych, tj. ul. A. Mickiewicza i ul. dr T. Nowickiego. Ponadto, przewidziano prace związane z remontem zjazdów indywidualnych i publicznych, nawierzchni chodników wzdłuż wymienionych ulic, a także parkingów. Dodatkowo, w ramach projektu, planowane jest wykonanie oznakowania poziomego, co zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczęcie inwestycji oznacza również wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na ul. A. Mickiewicza ruch drogowy będzie się odbywał przy zwężeniu jezdni dwustronnym z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem wyprzedzania. Zakaz zatrzymywania się po stronie prawej pozwoli utrzymać płynność ruchu, natomiast w każdej chwili umożliwiony będzie ruch w dwóch kierunkach dla służb miejskich, pogotowia, straży pożarnej, policji oraz mieszkańców.

W przypadku ul. dr T. Nowickiego, ruch drogowy będzie odbywał się przy zwężeniu jezdni jednostronnym, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem wyprzedzania. Podobnie jak na ul. A. Mickiewicza, zakaz zatrzymywania się po stronie lewej pozwoli utrzymać ruch, a umożliwiony będzie ruch w dwóch kierunkach dla służb miejskich, pogotowia, straży pożarnej, policji oraz mieszkańców.

W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. W przypadku powstania utrudnień, kierowanie ruchem będzie odbywać się ręcznie. Planowane zakończenie zadania to maj 2024 roku. Realizacja tego projektu stanowić będzie ważny krok w kierunku poprawy funkcjonalności i estetyki ulic Mickiewicza i Nowickiego, wpisując się jednocześnie w ogólną poprawę infrastruktury komunikacyjnej w mieście Grajewo.

 

źródło: grajewo24.pl

 

Poprzedni Post

Rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Grajewskim: Przegląd Procesu i Oczekiwania

Następny Post

Nowa Droga w Przyszłość: Największa Inwestycja Drogowa w Mieście

post-bars

Zostaw Komentarz