LOADING...

2024-02-06

Rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Grajewskim: Przegląd Procesu i Oczekiwania

Dnia 5 lutego 2024 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie grajewskim, trwająca do 21 lutego tegoż roku. W związku z tym wezwaniem do stawienia się przed powiatową komisją lekarską otrzymało 381 mężczyzn i 14 kobiet. Proces kwalifikacyjny obejmie szereg czynności mających na celu określenie zdolności do służby wojskowej oraz nadanie stopnia, jeżeli taka zdolność zostanie potwierdzona.

W ramach kwalifikacji przeprowadzone zostaną następujące etapy: określenie zdolności do służby wojskowej, wpisanie danych do ewidencji wojskowej, nadanie stopnia w przypadku otrzymania pozytywnej zdolności do służby, przekazanie informacji o rodzajach służby wojskowej oraz możliwościach rozwoju zawodowego w Wojsku Polskim, a także przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzany jest także wywiad psychologiczny, który obejmuje testy i rozmowę. Na podstawie tego wywiadu ustalona będzie zdolność psychologiczna do czynnej służby wojskowej, co ułatwi ochotnikom przyszłe procesy rekrutacji do różnych rodzajów czynnej służby wojskowej.

Osoby, które stawią się na kwalifikację wojskową, będą miały możliwość spotkania się z żołnierzami Wojska Polskiego, zapoznania się z warunkami służby oraz zobaczenia podstawowego sprzętu i wyposażenia wojsk operacyjnych oraz wojsk obrony terytorialnej.

Warto podkreślić, że kwalifikacja wojskowa nie jest mobilizacją, jednak stawiennictwo na niej jest obowiązkowe. Osoby, które nie stawią się na komisje lekarskie, mogą zostać doprowadzone na miejsce przez policję bądź zostaną ukarane grzywną. W roku 2023 przed powiatową komisją lekarską w powiecie grajewskim stawiało się 191 mężczyzn i 4 kobiety, co świadczy o znacznym wzroście liczby osób objętych kwalifikacją w bieżącym roku.

Na rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej przybyli przedstawiciele wojskowych instytucji, m.in. kpt. Damian Bernatowicz z Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku oraz ppłk Bogdan Oźlański, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Powiat Grajewski reprezentowała także Ewa Godlewska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Podczas wydarzenia wystawione zostały stoiska informacyjno-promocyjne różnych jednostek wojskowych, m.in. 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży i Batalionu Zmotoryzowanego w Wojewodzinie, sformowanego w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów. To doskonała okazja dla społeczności lokalnej, aby bliżej poznać strukturę i zadania Wojska Polskiego oraz zrozumieć, jakie możliwości oferuje dla potencjalnych rekrutów.

źródło: e-grajewo.pl

 

Poprzedni Post

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: Mówmy Głośno o Zdrowiu Kobiet

Następny Post

Rozpoczęcie Inwestycji: Remont Ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie

post-bars

Zostaw Komentarz