LOADING...

2024-06-10

Obowiązkowe Szczepienie Psów Przeciwko Wściekliźnie

W związku ze stałym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich oraz ostatnimi przypadkami pogryzień dzieci przez niezaszczepione zwierzęta, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach szczepień profilaktycznych u zwierząt domowych, postępowaniu ze znalezieniem zwłok zwierząt oraz zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić swoje pupile przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydawane jest zaświadczenie lub dokonywany jest wpis w paszporcie zwierzęcia.

Wymagania dotyczące szczepionki

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 576/2013, szczepionka przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące wymagania:

 • Nie może być żywą, modyfikowaną szczepionką.
 • Musi należeć do jednej z następujących kategorii:
  • Szczepionka inaktywowana zawierająca co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia).
  • Szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej wirusa wścieklizny w żywym wektorze wirusowym.
 • W przypadku stosowania w państwie członkowskim UE, musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004.
 • W przypadku stosowania na terytorium lub w państwie trzecim, musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ oraz spełniać wymogi ustanowione w odpowiedniej części rozdziału dotyczącego wścieklizny Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Warunki szczepienia

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

 • Szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii.
 • Wiek zwierzęcia domowego w dniu szczepienia wynosił co najmniej 12 tygodni.
 • Lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego psa.
 • Data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu.
 • Okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej (co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego) do końca okresu odporności ochronnej określonego w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
 • Ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia. Przestrzeganie tych wymogów jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony psów przed wścieklizną, groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez ssaki. Regularne szczepienia są obowiązkowe i mają na celu ochronę zarówno zwierząt, jak i ludzi przed tą śmiertelną chorobą.

źródło: wetgiw.gov.pl

Poprzedni Post

Biebrzański Park Narodowy ogłasza konkurs “Ogród przyjazny przyrodzie”

Następny Post

ZMW zaprasza na letni wypoczynek dla dzieci rolników

post-bars

Zostaw Komentarz