LOADING...

2024-05-20

Konkurs na Najpiękniejsze Drewniane Budynki Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z dumą ogłaszają konkurs, który ma na celu uhonorowanie najpiękniejszych drewnianych budynków w naszym regionie. Konkurs ten skierowany jest do właścicieli i użytkowników drewnianych budynków na terenach wiejskich oraz miejskich (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców) województwa podlaskiego.

Kategorie budynków objętych konkursem:

  • Budynki mieszkalne: domy, dwory, czworaki, dróżniczówki.
  • Budynki gospodarcze: spichlerze, stodoły, wozownie, maneże i inne.
  • Budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy, spichlerze gminne.
  • Budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie itp.
  • Zagrody wiejskie i założenia dworskie.

Do konkursu można zgłaszać obiekty powstałe do 1960 roku. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że nie mogą brać w nim udziału jednostki statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa, takie jak muzea, skanseny oraz kościoły, cerkwie, meczety i bożnice. Kapliczki i krzyże będące własnością związków wyznaniowych lub społeczności lokalnej również nie mogą być zgłaszane. Ponadto, budynki nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu są wykluczone z udziału.

Cele konkursu:

  1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego: Konkurs ma na celu promowanie i zachowanie unikalnej architektury drewnianej, która stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Podlasia.
  2. Propagowanie wiedzy o wartości zabytkowej drewnianych budynków: Edukacja i świadomość społeczna dotycząca wartości historycznej i estetycznej starych budynków drewnianych to jeden z priorytetów konkursu.
  3. Rozpowszechnianie piękna dawnej architektury: Poprzez konkurs chcemy zwrócić uwagę na niezwykłe piękno i różnorodność drewnianej zabudowy, która wciąż może zachwycać i inspirować współczesnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich budynków do konkursu. To doskonała okazja, aby pokazać swoje drewniane skarby i przyczynić się do ochrony i promocji unikalnego dziedzictwa naszego regionu. Szczegóły dotyczące zgłoszeń oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową oraz dodatkowe informacje znajdziecie na stronie podlaskie.eu  tutaj.

źródło: podlaskie.eu

Poprzedni Post

Infolinia wsparcia dla dzieci i młodzieży w Białymstoku – walka z problemem używek

Następny Post

I Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych

post-bars

Zostaw Komentarz